Resultaat en tevredenheid

Resultaat en tevredenheid behandeling
Psychotherapiepraktijk Scharwächter meet wat het effect van de behandeling is: zijn de klachten daadwerkelijk verminderd, hoe was het verloop van de behandeling en is de cliënt tevreden over het behandelcontact en de behandelrelatie? Deze meting heet Routine Outcome Monitoring. Psychotherapiepraktijk Scharwächter gebruikt voor de resultaatmeting de OQ-45 en voor de tevredenheidsmeting de CQI-VZ-GGZ-AMB. De behandelaar bespreekt aan de hand van de uitkomsten van de metingen samen met de cliënt de behandeling en kan bijsturen. De resultaatmeting vindt plaats aan het begin van de behandeling en één aan het einde ervan.
Bij afsluiting van de behandeling vraagt de behandelaar aan de cliënten aan te geven of ze vinden dat de doelstellingen zijn bereikt en hoe ze de behandeling hebben ervaren. Psychotherapiepraktijk Scharwächter meet dit daarnaast aan de hand van de CQI-VZ-GGZ-AMB, een vragenlijst die de tevredenheid meet over de ontvangen ambulante behandeling. Van de periode van 1 januari 2018 tot/met 31 december 2018 zijn de volgende cijfers gemeten:​
 
Welk rapportcijfer geven onze cliënten gemiddeld aan de behandeling in 2018?
Schaal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultaat: 8.0 (van 10)
 
Bejegening (gemiddelde score van de twee vragen: heeft uw behandelaar u serieus genomen en heeft u behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?)
Schaal: Nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd (1-5)
Resultaat: 4.6 (van 5)
 
Uitvoering behandeling (gemiddelde score op twee vragen: is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest en is de behandeling naar uw wens uitgevoerd?)
Schaal: nee, helemaal niet - een beetje – deels - grotendeels - ja, helemaal (1-5)
Resultaat: 3.9 (van 5)

Samen beslissen
Gemiddelde score dat de cliënten vinden dat zij voldoende informatie krijgen over behandelingsmogelijkheden die aan de klacht zijn gekoppeld, dat er door regelmatige evaluaties en beschikbare resultaatgerichte informatie voldoende gezamenlijke beslismomenten zijn, dat er afstemming over wederzijdse verwachtingen is en dat de informatie over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en/of patiëntenverenigingen.
Schaal: nee, helemaal niet - een beetje – deels - grotendeels - ja, helemaal (1-5)
Resultaat: 3,7 (van 5)
 
Verder kan de cliënt de behandeling van Psychotherapiepraktijk Scharwächter op Zorgkaart Nederland waarderen.
 
DIS
Wat is Dis?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van de overheid ontvangt en beheert alle gegevens over zorgtrajecten in de ziekenhuiszorg, gespecialiseerde ggz, basis-ggz en forensische zorg in het landelijke dbc-informatiesysteem (DIS). Dit zijn gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over de geleverde en gedeclareerde zorg.
 
Waarom de overheid DIS-data verzamelt?
Het is door de overheid wettelijk bepaald dat er anonieme informatie over de cliënten wordt doorgegeven aan een landelijk systeem van de overheid (DIS). Een helder zicht op verleende zorg maakt het medisch handelen en de bekostiging daarvan duidelijker voor de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar, de patiënt en de overheid. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn voor de overheid van groot belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties. Zo kunnen deze zorgprestaties ook in de toekomst blijven aansluiten op inzichten en ontwikkelingen in de dagelijkse zorgpraktijk.
 
Wat betekent dit voor uw persoonlijke gegevens?
Dit betekent dat Psychotherapiepraktijk Scharwächter wettelijk verplicht is anoniem uw geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en diagnose via DIS aan de NZa te leveren. Uw naam en geboortedatum worden niet doorgegeven. U kunt via een privacyverklaring de diagnosegegevens niet laten doorgeven. Deze verklaring wordt dan door zowel u als uw behandelaar ondertekent.