Psychotherapievormen

In onderstaand overzicht vindt u alle psychotherapievormen bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter. De behandelingen zijn evidence based en gebaseerd op de landelijke multidisciplinaire richtlijnen GGZ zoals te vinden bij het Trimbos-Instituut en de richtlijnen, zorgprogramma's en protocollen van de beroepsgroepen GGZ volgens de GGZ standaarden. De informatie uit de zorgstandaarden is voor cliënten en naasten toegankelijk via Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. U vindt hier bijvoorbeeld cliëntgerichte informatie over angstklachten, somberheid of omgaan met andere psychische klachten.

Wat is medische psychologie?

De medische psychologie richt zich op het grensvlak tussen de psychologie en de medische wetenschap. In de medische psychologie worden lichaam en geest niet als gescheiden maar als interacterend m...


Lees verder...

Wat is cognitieve gedragstherapie?Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn beiden nauw verbonden met wetenschappelijke principes en onderzoek. De behandelingen zijn probleemgericht en meestal kortdurend van opzet. Beide psychothera...


Lees verder...

Wat is cliëntgerichte psychotherapie?

Zelfontplooiing
Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zi...


Lees verder...

Wat is focusinggerichte psychotherapie?Over Focusing
Focusing is als methode door Eugene Gendlin vanuit de cliëntgerichte psychotherapie ontwikkeld. Focusinggerichte psychotherapie behoort tot de experiëntiële (ervaringsger...


Lees verder...

Wat is emotiegerichte psychotherapie?

Individuele emotiegerichte psychotherapie
Psychotherapie richt zich op verandering van de persoon in gedrag, denken en voelen. Cliëntgerichte psychotherapie neemt de beleving als ingang voor...


Lees verder...

Wat is existentiële psychotherapie?

Achtergrond
Existentiële psychotherapie is gebaseerd op de filosofieën van de filosofen Kierkegaard, Husserl, Scheler, Buber, Tillich, Jaspers, Heidegger, Camus, Sartre, Marcel, Marleau...


Lees verder...

Wat is partnerrelatie- en gezinstherapie?In partnerrelatie- of gezinstherapie wordt de partnerrelatie of het gezin in psychotherapie genomen. Er wordt weliswaar gekeken naar het functioneren van de

individuen maar toch vooral in samenhang...


Lees verder...

Wat is seksuologie?Seksuologie is de multidisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met de biologische, psychologische en sociologische verschijnselen en problematiek op het gebied van het geslachtsleven (van mens en...


Lees verder...

Wat is hypnopsychotherapie?Hypnose
Met de term hypnose of trance wordt een bewustzijnstoestand aangeduid waarbij de cliënt diep ontspannen, volledig geconcentreerd en geabsorbeerd is. Hypnotische toestanden komen voor in ...


Lees verder...

DagdroomtherapieSymbooldrama
Symbooldrama is een psychotherapiemethode die gebruik maakt van de kracht van innerlijke beelden. Bij de dagdroom die door de therapeut wordt geïnduceerd, gaat het om het doorleven ...


Lees verder...

Wat is mindfulness?Mindfulness versus controle 
Er zijn steeds meer aanwijzigen dat een afwijzende houding tegenover aversieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belan...


Lees verder...

Wat is EMDR?Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring,...


Lees verder...

Wat is psychodramatherapie?Psychodrama is een psychotherapuetische methode in 1921 door Moreno ontwikkeld. Uitgangspunt is dat mensen zich verwezenlijken binnen de context van hun situatie. Dit wil zeggen dat mensen zich niet z...


Lees verder...

Wat is psychodynamische psychotherapie?Basisassumpies

Psychodynamische psychotherapie is een inzichtgevende vorm van persoonsgerichte psychotherapie.

Het psychodynamische denkkader gaat onder meer uit van de volgende drie basisassump...


Lees verder...