Probleemgebieden kinderen en jeugdigen

Sociaalemotionele problemen

Depressiviteit - Rouw - Eetproblemen - Slaapproblemen - Concentratieproblemen - In zichzelf gekeerd zijn - Eenzaamheid - Sociale angst - Faalangst - Verlatingsangst - Schoolangst - Psychosomatische problemen zoals buikpijn, hoofdpijn - Duizeligheid - Flauwvallen - Onzekerheid - Piekeren - Perfectionisme - Minderwaardigheid - Gepest worden - Problemen met echtscheiding ouders - Problemen met het eigen lichaam - Seksuele problemen  - Relationele problemen  -   Identiteitsprobleem - Levensbeschouwelijke en religieuze vragen - Trauma’s


Gedragsproblemen 

Tekort aan sociale vaardigheden - Problemen in het contact met leeftijdgenoten - Aanpassingsproblemen - Zindelijkheidsproblemen - ADHD - Agressie - Druk gedrag - Dwingend gedrag - Brutaal gedrag - Teruggetrokken gedrag - Spijbelen


Opvoedingsproblemen

Problemen in het contact met de ouders - Conflicten met de ouders over de huisregels - Niet luisteren naar de ouders


Leerproblemen

Lees- en spellingsproblemen - Dyslexie - Rekenproblemen - Anderstalig zijn - Ontwikkelingsachterstand in het leren - Problematische werkhouding - Problemen rondom laag- en hoogbegaafdheid